Austraalia peapiiskopi tänusõnad:

Õigeusu askeetluses tähendab alandlikkus kunsti teada täpselt oma kohta elus. (P. N. Evdokimov)


Videos (alates 3t 15min 40sek ) ütleb Austraalia peapiiskop oma tänusõnad:

„Meie kõrgestipühitsetud patriarhi soovid andis veidi aja eest edasi austusväärne ja minule isiklikult eriti tähtis inimene, Tallinna ja kogu Eesti kõrgestipühitsetud metropoliit Stefanus. Selline au teeb mulle rõõmu – nii on mul võimalus avalikult väljendada oma tänulikkust mitte ainult tema kohalviibimise eest siin täna patriarhi ja emakiriku esindajana, mis on suur au, vaid ka meie võrratu ja tõrgeteta koostöö eest nende kolme ja poole aasta jooksul, mil ma Eestis teenisin. Ma kinnitan Teile, Valitseja, et meie ühine osadus armastuses ja tões oli mulle nagu ülikooli intensiivkursus õigeusu meelelaadist ja Kiriku olemusest. Ma tänan Teid südamest kõige eest ja soovin Teile head tervist ja palju aastaid elada Kristuse auks ja Eesti Autonoomse Kiriku heaks.“

https://youtu.be/Bd4eEMas0QE?t=11746