Preesteri manitsuskõne

pühasse skeemaseisusesse pühitsetavale: 

Ennäe, mu laps, milliseid tõotusi sa annad Valitseja Kristusele! Pane tähele, et inglid seisavad siin nähtamatult ligi ja panevad kirja su tunnistuse, mille eest pead sa vastust andma meie Issanda Jeesuse Kristuse teisel tulemisel. Ma selgitan nüüd sulle seda kõige täiuslikumat elu, milles järgimise kaudu avaldub meie Issanda eluviis. Ma avaldan sulle, mida sul tuleb omaks võtta ja millest hoiduda. Sest Issanda sõnul pole maisest lahti ütlemine muud kui tõotus ristist ja surmast.

Tea siis, et tänasest päevast oled sa selle kõige täiema lahtiütlemise kaudu maailmale risti löödud ja surnud. Sest sa ütled lahti vanematest, vendadest-õdedest, abikaasast, lastest, vanavanematest ja teistest sugulastest, kaaslastest, sõpradest, harjumustest, maailmakärast, muredest, varandusest, omandusest, tühjast ja asjatust naudingust ning aust. Aga lahti ütlema ei pea mitte üksnes eelöeldutest, vaid ka iseenda elust, Issanda sõna järgi, kes ütleb: Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku iseennast ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Kui sa tõesti oled valinud Tema järel käimise ja soovid, et sind õigusega Tema õpilaseks kutsutaks, siis valmista end nüüdsest mitte hõlbuks, mitte muretuseks, mitte naudinguteks, mitte mingisuguseks maapealseks rõõmuks või lõbuks, vaid vaimulikeks võitlusteks, lihahimude ohjeldamiseks, hinge puhastamiseks, jäägituks vaesuseks, rahutoovaks leinamiseks ja üldse kõikideks kurvastavateks ja valusateks kogemusteks, mis käivad kaasas rõõmutoova eluga Jumalas. Sest sa saad tunda nälga, janu ja alastiolekut, olla solvatud ja pilgatud, neetud ja taga kiusatud ning lohistatud läbi paljude muude õnnetuste, mis iseloomustavad elu Jumalas. Ja kui sa kõike seda kannatad, siis, nagu Issand ütleb: rõõmusta, sest sinu palk on suur taevas.

Rõõmusta siis rõõmus ja hõiska hõiskamises, sest Issand Jumal on su täna valinud ja ilmaelust eraldanud ning seadnud su otsekui enda palge ette seisma mungaseisuses, ingellikku väeleeri, taevase eluviisi kõrgusse – Teda ingliviisi austama, Teda kogu hingest sulasena teenima, taga nõudma asju, mis on ülevalt, sest nagu apostel ütleb, meie elu on taevas.

Oo seda uut ja imelist kutsumust! Oo seda salasuseandi! Teine ristimine saab sulle, õde, täna osaks Inimesearmastaja Jumala andide rikkuses, sa saad pattudest puhtaks ja valguselapseks ning Kristus meie Jumal ise rõõmustab sinu meeleparanduse üle koos oma pühade inglitega, ning tapab sinu auks nuumvasika.

Käi siis oma kutsumuse vääriliselt, vabane tühjadest kiindumustest, vihka himusid, mis sind allapoole kisuvad, pööra kogu oma igatsus taevaste asjade poole. Ära pöördu mingil juhul tagasi, et sa ei muutuks soolasambaks nagu Loti naine, ega läheks nagu koer jälle oma okse juurde, nii et sinu puhul saaks tõeks Issanda sõna: „Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba taevariigile!” Tõesti mitte väike ei ole oht, et sa praegu küll tõotad kõike seda pidada, aga pärast võtad oma tõotust kergelt ja kas pöördud tagasi kunagise eluviisi juurde või lahutad ennast Emast ja oma kaasõdedest askeesis, või kloostrisse jäädes veedad oma elupäevad hooletuses. Sest endisest kaalukamate asjade eest pead sa Kristuse kartusväärse ja eksimatu kohtujärje ees aru andma, kuna sa saad nüüd tunda rõõmu suuremast armust. Ja nagu öeldakse, on parem mitte tõotada, kui tõotada ja oma tõotust mitte täita. Ning ära mõtle, et selle aja jooksul, mis sa siin oled elanud, oled sa juba küllalt võidelnud vaenlase nähtamatute vägedega, vaid tea, et edaspidi on selles sõjas temaga oodata veel suuremaid võitlusi. Aga ta ei saa sinu üle kuidagi võimust, kui ta leiab sind otsekui müüriga ümbritsetud kindlast usust ja armastusest oma juhataja vastu ning siirast kuulekusest ja alandlikkusest kõiges.

Hoidku siis sinust kaugele sõnakuulmatus, vastuvaidlemine, kõrkus, riiakus, kiivus, kadedus, viha, kraaklemine, pühaduseteotus, salaja söömine, häbematus, erapoolik sõprus, hooplemine, tülitsemine, nurisemine, keelekandmine, soov enesele tühiseid asju hankida ja kõik muud pahed, mille pärast Jumala viha tuleb inimeste peale, kes selliseid asju teevad ning neis hakkab juurduma hingede hukutaja. Vaid selle asemel nõua taga seda, mis on kohane pühadele: vennaarmastust, hingerahu, leebust, vagadust, jumalasõna tundmaõppimist, lugemist, südame hoidmist roojaste mõtete eest, jõukohast tööd, kasinust, kannatlikkust surmani selle vaimuliku ema juhatuse all, kellele oled esiti kuulekust tõotanud ja äsja oma südame saladused paljastanud, nagu pühakirigi ütleb: „Kui nad olid oma patud üles tunnistanud, ristiti neid”.

Küsimus: Niisiis, kas sa tunnistad kõike seda, lootes Jumala väele, ja kas sa annad lubaduse elu lõpuni kindlalt kinni pidada nendest tõotustest Kristuse armu abiga?

Vastus: Jah, Jumala abiga, auline isa.