Esimesed kolm lamavtaru 2014. a.

                                                                                     Esimeseks õpetajaks on ikka lähim naabermesinik

                                                            2016. a. esimeste korpustarude ja uute mesilasperede õnnistamine

...oma Eelkäija ja Ristija Johannese palvete pärast võta armulikult kuulda meie palveid ja õnnista neid mesilasi, et nad rohkesti vilja kannaksid Sinu templi ja Sinu püha altari auks ja iluks... "Palvekord mesilaste õnnistamise juures"
Mesilane on ainus putuk-tolmeldaja keda inimene on on võimeline kasvatama talle sobivas
 kohas, talle sobival ajal ja talle sobivas koguses.

Uuringud on näidanud, et iga korjemesilane külastab tavaliselt ühte õites puud kogu ta õitsemisperioodi vältel, äärmisel juhul kahte-kolme puud mis tavaliselt on kõrvuti ühes samas reas.                                                                                       Bailo E., Trasferimento di polline, in Apitalia n˚19/1984

Enne aastat 1891publitseeris  Jean-Baptiste Voirnot (1844-1900) Prantsusmaal, Lorenas traktaadi "L'apiculture eclectique" kus ta kirjeldab oma optimaalset mesilastaru ja selle nelja põhiomadust, mis kõik on kehtivad veel tänapäevalgi: 
1. külmal aastaajal peab ta olema soe 
2. ta peab andma proportsionaalselt mesilaste arvule  võimaluse kevadiseks järk-järguliseks laiendadamiseks ja sügiseseks koondamiseks  
3. võimaldama hõlpsat meekogumist ja võimaldama kasutada tehnikaid sülemlemise vältimiseks 
4. selleks et vältida talvist hallitust peab ta olema hästi ventileeritav