Ajakirjas AKADEEMIA nr. 3 - 2014

 ilmus  nunn Theososti artikkel "Tuleb aeg, kui mingisugune lõng vöötab kogu maailma …": Mõtisklus etteantud teemal                                                                                                                                        

"A time will come when a thread will circle the whole world. . . ": A reflection on a preassigned theme