MAI 2019


Laupäev   4.05
   k. 9 Jumalik liturgia
    
Pühapäev
   19.05
   k. 7.30
 Halvatu pühapäev
    
Pühapäev
   26.05
   k. 7.30  Samaaria naise pühapäev
    
           


Muude teenistuste kohta küsi täpsemat informatsiooni telef. 53 99 1224