JUUNI 2022


Laupäev  4.06 k. 9 Jumalik liturgia
    
Pühapäev
12.06
k. 7.30
Nelipühi, 50. PÄEV, KOLMAINUPÜHA
Neljapäev 23.06 k. 22 Püha, aulise ja kuulsa prohveti, Eelkäija ja Ristija Johannese
sündimise mälestus.
Suur õhtuteenistus ja leibade õnnistamine, hommikuteenistus ja jumalik liturgia. 
Kolmapäev
29.06
7.30

Pühade, auliste ja kõigistkiidetud ülemapostlite Peetruse ja Pauluse mälestus

Muude teenistuste kohta küsi täpsemat informatsiooni telef. 53 99 1224