JUUNI 2021Laupäev  5.06 k. 9  Jumalik liturgia
    
Pühapäev
20.06
k. 7.30
Nelipühi, 50. PÄEV, KOLMAINUPÜHA
Kolmapäev 23.06 k. 18Suur õhtuteenistus ja leibade õnnistamine Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanuse eestseismisel
Neljapäev
24.06
k. 8

Püha, aulise ja kuulsa prohveti, Eelkäija ja Ristija Johannese sündimise mälestus.
Jumalik liturgia  ülipühitsetud, isand STEFANUSE, Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi eestseismisel

Teisipäev
29.06
7.30

Pühade, auliste ja kõigistkiidetud ülemapostlite Peetruse ja Pauluse mälestus


Muude teenistuste kohta küsi täpsemat informatsiooni telef. 53 99 1224