JUUNI 2020Pühapäev
7.06
k. 7.30
Nelipühi, 50. PÄEV, KOLMAINUPÜHA
Laupäev 13.06k.7.30Jumalik liturgia
Teisipäev
23.06
k. 23

Püha, aulise ja kuulsa prohveti, Eelkäija ja Ristija Johannese sündimise mälestus.
Õhtuteenistus leibade õnnistamisega, hommikuteenistus ja jumalik liturgia 
Esmaspäev
29.06
7.30

Pühade, auliste ja kõigistkiidetud ülemapostlite Peetruse ja Pauluse mälestus


Muude teenistuste kohta küsi täpsemat informatsiooni telef. 53 99 1224