JUULI 2021


Laupäev
3.07
k. 9
Püha märtri Jakinti ja meie püha isa Konstantinoopoli patriarhi Anatoli mälestus
Laupäev17.07  k. 7.30 Püha suurmärtri Mariina mälestus
    
Teisipäev
20.07
k. 7.30
Püha ja aulise prohveti Eelija mälestus
Laupäev 31.07
k. 7.30
Kapadookia püha ja õiglase Eudokimuse mälestus


Muude teenistuste kohta küsi täpsemat informatsiooni telef. 53 99 1224