JUULI 2017


Laupäev
1.07
k. 9
Pühade imetegijate ja kasupüüdmata tervendajate Kosma ja Damiani mälestus 
Laupäev
8.07
k. 7.30
Püha suurmärtri Prokopiuse mälestus 
Neljapäev
20.07
k. 7.30
PÜHA JA AULISE PROHVETI EELIJA MÄLESTUS 
Pühapäev 
23.07
k. 7.30
7. PÜHAPÄEV PÄRAST KOLMAINUPÜHA 


Muude teenistuste kohta küsi täpsemat informatsiooni telef. 53 99 1224